Εγκατάσταση

Πρότυπο Εκκίνησης

Το Slidev απαιτεί Node.js >=14.0

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να χρησιμοποιήσετε το επίσημο πρότυπο εκκίνησης μας.

Με NPM:

$ npm init slidev@latest

Με Yarn:

$ yarn create slidev

Ακολουθήστε τις οδηγίες και θα ανοίξει αυτόματα η προβολή διαφανειών στη διεύθυνση http://localhost:3030/.

Περιέχει επίσης το βασικό setup και ένα σύντομο demo με οδηγίες για το πώς να ξεκινήσετε με το Slidev.

Εγκαταστήστε Χειροκίνητα

Αν εξακολουθείτε να προτιμάτε να εγκαταστήσετε το Slidev χειροκίνητα ή θα θέλατε να το ενσωματώσετε στα υπάρχοντα έργα σας, μπορείτε να το κάνετε:

$ npm install @slidev/cli @slidev/theme-default
$ touch slides.md
$ npx slidev

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι εάν χρησιμοποιείτε pnpm, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή shamefully-hoist για να λειτουργήσει σωστά το Slidev:

echo 'shamefully-hoist=true' >> .npmrc

Εγκαταστήστε Globally

Διαθέσιμο από v0.14

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Slidev globally με την ακόλουθη εντολή

$ npm i -g @slidev/cli

Και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε slidev παντού χωρίς να δημιουργείτε ένα έργο κάθε φορά.

$ slidev

Αυτή η εντολή θα προσπαθήσει επίσης να χρησιμοποιήσει το τοπικό @slidev/cli εάν έχει βρεθεί στο node_modules.

Εγκατάσταση σε Docker

Αν χρειάζεστε έναν γρήγορο τρόπο για να εκτελέσετε μια παρουσίαση με containers, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προκατασκευασμένη εικόνα docker που συντηρείται από τον stig124, ή φτιάξτε το δικό σας.

Ανατρέξτε στο slidevjs/container repo για περισσότερες πληροφορίες.