Χρησιμοποίηστε Θέμα

Η αλλαγή του θέματος στο Slidev είναι εκπληκτικά εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε το πεδίο theme: στο frontmatter σας.

---
theme: seriph
---

Μπορείτε να ξεκινήστε τον διακομιστή, ο οποίος αυτόματα θα σας ζητήσει να εγκαταστήσετε το θέμα

? The theme "@slidev/theme-seriph" was not found in your project, do you want to install it now? › (Y/n)

ή εγκαταστήστε το θέμα χειροκίνητα μέσω

$ npm install @slidev/theme-seriph

Και αυτό είναι όλο, απολαύστε το νέο θέμα! Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση, μπορείτε να ανατρέξετε στο README του θέματος.

Θέλετε να μοιραστείτε το θέμα σας? Μάθετε για το πως να δημιουργήσετε ένα θέμα.

Εξαγωγή Θέματος

Αν θέλετε να αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο του τρέχοντος θέματος, μπορείτε να εξάγετε στο τοπικό σας σύστημα αρχείων και να το τροποποιήσετε όπως θέλετε. Εκτελώντας την ακόλουθη εντολή

$ slidev theme eject

Θα εξαγάγει το θέμα που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή στο ./theme, και θα αλλάξει το frontmatter σε

---
theme: ./theme
---

Αυτό θα μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμο αν θέλετε να κάνετε ένα θέμα βασισμένο σε ένα υπάρχον. Εάν το κάνετε, θυμηθείτε να αναφέρετε το αρχικό θέμα και τον συγγραφέα 😃

Τοπικό Θέμα

Όπως πιθανώς ανακαλύψατε από την προηγούμενη ενότητα, μπορείτε να έχετε ένα τοπικό θέμα για το έργο σας. Έχοντας ένα σχετικό path στο πεδίο του θέματος σας.

---
theme: ./path/για/το/θέμα
---

Ανατρέξτε στο πως να δημιουργήσετε ένα θέμα για περισσότερες πληροφορίες.