Αυτή η μετάφραση δεν συντηρείται πλέον, παρακαλώ επισκεφθείτε Αγγλικό έγγραφο.
Skip to content

Χρήση Πρόσθετου

Τα πρόσθετα είναι σύνολα επιπρόσθετων στοιχείων, διατάξεων, στυλ, ρυθμίσεων... κ.λπ. που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην παρουσίασή σας.

Μοιάζουν αρκετά με τα θέματα, αλλά γενικά:

 • δεν επηρεάζουν το συνολικό στυλ των διαφανειών σας
 • μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλά πρόσθετα σε μία παρουσίαση

Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα, πρέπει να τα εγκαταστήσετε χειροκίνητα μέσω:

bash
$ npm install [slidev-addon-package1] [slidev-addon-package2]

Και στη συνέχεια δηλώστε τα πρόσθετα είτε στο frontmatter σας:

yaml
---
addons:
 - slidev-addon-package1
 - slidev-addon-package2
---

Είτε στο αρχείο package.json σας:

json
// package.json
{
 "slidev": {
  "addons": [
   "slidev-addon-package1",
   "slidev-addon-package2"
  ]
 }
}

Κυκλοφορεί υπό την άδεια MIT License.