Αυτή η μετάφραση δεν συντηρείται πλέον, παρακαλώ επισκεφθείτε Αγγλικό έγγραφο.
Skip to content

Slidev

Slidev

Presentation Slides for Developers

Κυκλοφορεί υπό την άδεια MIT License.