Ρυθμίστε Mermaid

Περιβάλλον: client
Αυτή η λειτουργία ρύθμισης θα εκτελεστεί μόνο σε client side. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης είναι συμβατό όταν κάνετε εισαγωγή πακέτων.

Δημιουργήστε ./setup/mermaid.ts με το εξής περιεχόμενο:

import { defineMermaidSetup } from '@slidev/types'

export default defineMermaidSetup(() => {
 return {
  theme: 'forest',
 }
})

Με το setup, μπορείτε να δώσετε μια προσαρμοσμένη προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Mermaid. Ανατρέξτε στους ορισμούς των τύπων και στις οδηγίες χρήσης τους για περισσότερες λεπτομέρειες.

Προσαρμοσμένο θέμα/στυλ

Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα θέματα ή στυλ για το Mermaid, μπορείτε να το κάνετε αυτό ορίζοντας το themeVariables όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

import { defineMermaidSetup } from '@slidev/types'

export default defineMermaidSetup(() => {
 return {
  theme: 'base',
  themeVariables: {
   // Γενικές μεταβλητές του θέματος
   noteBkgColor: "#181d29",
   noteTextColor: "#F3EFF5cc",
   noteBorderColor: "#404551",

   // Μεταβλητές διαγράμματος ακολουθίας
   actorBkg: "#0E131F",
   actorBorder: "#44FFD2",
   actorTextColor: "#F3EFF5",
   actorLineColor: "#F3EFF5",
   signalColor: "#F3EFF5",
   signalTextColor: "#F3EFF5",
  }
 }
})

Μπορείτε να βρείτε όλες τις μεταβλητές θέματος στη σελίδα Mermaid Theme Configuration.