Αυτή η μετάφραση δεν συντηρείται πλέον, παρακαλώ επισκεφθείτε Αγγλικό έγγραφο.
Skip to content

Ρυθμίστε Mermaid

Περιβάλλον: client
Αυτή η λειτουργία ρύθμισης θα εκτελεστεί μόνο σε client side. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης είναι συμβατό όταν κάνετε εισαγωγή πακέτων.

Δημιουργήστε ./setup/mermaid.ts με το εξής περιεχόμενο:

ts
import { defineMermaidSetup } from '@slidev/types'

export default defineMermaidSetup(() => {
 return {
  theme: 'forest',
 }
})

Με το setup, μπορείτε να δώσετε μια προσαρμοσμένη προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Mermaid. Ανατρέξτε στους ορισμούς των τύπων και στις οδηγίες χρήσης τους για περισσότερες λεπτομέρειες.

Προσαρμοσμένο θέμα/στυλ

Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα θέματα ή στυλ για το Mermaid, μπορείτε να το κάνετε αυτό ορίζοντας το themeVariables όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

ts
import { defineMermaidSetup } from '@slidev/types'

export default defineMermaidSetup(() => {
 return {
  theme: 'base',
  themeVariables: {
   // Γενικές μεταβλητές του θέματος
   noteBkgColor: '#181d29',
   noteTextColor: '#F3EFF5cc',
   noteBorderColor: '#404551',

   // Μεταβλητές διαγράμματος ακολουθίας
   actorBkg: '#0E131F',
   actorBorder: '#44FFD2',
   actorTextColor: '#F3EFF5',
   actorLineColor: '#F3EFF5',
   signalColor: '#F3EFF5',
   signalTextColor: '#F3EFF5',
  }
 }
})

Μπορείτε να βρείτε όλες τις μεταβλητές θέματος στη σελίδα Mermaid Theme Configuration.

Κυκλοφορεί υπό την άδεια MIT License.