Λειτουργία Παρουσιαστή

Κάντε click στο κουμπί στον πίνακα πλοήγησης, ή επισκεφθείτε το http://localhost:3030/presenter χειροκίνητα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρουσιαστή. Κάθε φορά που εισέρχεστε στη λειτουργία παρουσιαστή, οι άλλες σελίδες θα παραμένουν αυτόματα συγχρονισμένες με τον παρουσιαστή.